20حقیقت خواندنی جهان
سه شنبه 29 8 1386 19:56

20حقیقت خواندنی جهان

 

1- گذاشتن گوشی هدفون در گوش به مدت یک ساعت باعث می شود باکتری های

 گوش شما 700 برابر شود.
 
2- مردان بهتر از زنان می توانند نوشته های ریز را بخوانند ولی شنوایی خانم ها

بهتر از آقایان است.
 
3- قلب یک زن تندتر از قلب یک مرد می تپد.
 
4- اگر تخم مرغ در آبی که محلول شکر در آن وجود دارد قرار بدهیم ، تخم مرغ در

 آب شناور می شود.
 
5- اگر کسی بخواهد یک بار دور ساختمان پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا ) بزند

باید حدود 15 دقیقه زمان بگذارد.
 
6-خوک ها به دلیل شرایط فیزیکی بدن نمی توانندبه آسمان نگاه کنند.
 
7- کار گذاشتن تله موش در ایالت کالیفورنیای آمریکا برای داشتن مجوز شکار

ممنوع است.
 
8- روز 22 ماه می در آمریکا شاهد کمترین میزان تولد در این کشور است.
 
9- یک عطسه می تواند با سرعتی حدود 1000 مایل در ساعت حرکت کند.
 
10- پرنس چارلرز و پرنس ویلیام ( جانشینان احتمالی ملکه انگلیس ) برای

 رعایت جوانب احتیاط در صورت سقوط هواپیما ، هرگز در یک هواپیما سفر

 نمی
کنند.

 

11- چتر نجات قبل از هواپیما اختراع شده است.
 
12-تعداد فیلم های تولید شده در سینمای هند از فیلم های تولیدی در هالیوود

بیشتر است.
 
13- مشهورترین و پر تعداد ترین اسم در جهان « محمد» است.
 
14- اولین تلفن همراه در سال 1924 اختراع شد.
 
15- « ولوو» مارک معروف کامیون ها و ماشین های سواری به زبان ایتالیایی به

 معنی « در حال حرکت هستیم»
 
16- زبان قوی ترین ماهیچه در بدن انسان است.
 
17- مطابق قوانین آمریکا در آگهی های تبلیغاتی مشروبات الکلی ، کسی حق

ندارد یک فرد را در حال نوشیدن این مشروبات نشان می دهد.
 
18- مصریان باستان روی بالش هایی که از سنگ درست شده بود می خوابیدند.
 
19- تا سال 1960 مردهایی که موی سر بلندی داشتند اجازه ورود به منطقه «

دیزنی لند » ( استودوی والت دیزنی ) در آمریکا را نداشتند.
 
20- چربی بدن انسان برای ساخت 7 قالب صابون کافی
است.

 

برچسب ها :
گل سرخ
سه شنبه 29 8 1386 19:51

گل سرخ

عشق آتش فام مرا بپذير
سلطان قلبم آنروز بهاري كه نسيم ملايم گيسوانت را به رقص در آورده بود، نگاهم با نگاهت آميخته شد، از آن روز به بعد.
از بلندي كوه ها، سبزي دشتها، زمزمه رودها مي پرسيدم تو كجا رفته اي. نگاه پر فروغت، نواي دلت اثري عميق در من نهاد.
آه عزيزم :عشق پاك مرا با اين گل سرخ پذيرا باش
برچسب ها :
اشخاصی که عمر طولانی داشتند(200تا 300سال)قسمت دوم

درباره کسانی که بین دویست تا سیصد سال زندگی کرده اند.

1- صفی بن ریاح:270 سال زندگی کرد.

2- ضبیرة بن سعید بن سهم بن عمر:220 سال زندگی کرد او هرگز پیرنشد و زمان اسلام را درک کرد ولی مسلمان نشد.

3- عامر بن طرب عدوانی: از حکمای عرب 200 سال عمر کرد.

4- حرب بن کعب مذحجی:260 سال عمر کرد و شریعت مسیح را دارا بود.

5- اقوت بن مالک:230 سال عمر کرد.

6- خثغم بن عوف بن خذیمه 250 سال عمر کرد.

7- اوس بن ربیعة بن کعب امیه اسلمی:214 سال عمر کرد.

8- لعلبة بن عبدالاشهل:233 سال عمر کرد.

9درید بن صعت حبشی:مدت طولانی زندگی کرد بطوری که ابروانش بروی چشمانش آویزان شد.

10- ابوطمحال حنظلة بن شرقی قینی:از فرزندان کنانة بن قیس 200 سال عمر کرد.

11- زهیر بن جناب بن هبل حمیری:200 سال زندگی کرد.او سیدی بزرگوار و مطاع در میان طایفه خویش بود.

12- صالح پیغمبر:280 سال عمر کرد.

13- یعرب بن قحطان:200سال عمر کرد.

14- کشوراج:از پادشاهان هند،200سال عمر کرد.

15- عامر بن ارم:از پادشاهان هند،200سال عمر کرد.

16- فیروز:از پادشاهان هند،200سال عمر کرد.

17- حارث بن مضاض:از پادشاهان هند،200سال عمر کرد.

18- سنان مصری:از پادشاهان هند،234سال عمر کرد.

19- سورج:از پادشاهان هند،250 سال عمر کرد.

20- قانع بن عامری:237 سال عمر کرد.

21- رعون بن فالغ:200 سال عمر کرد.

22- سارع بن رعو:230 سال عمر کرد.

23- عضوان:از پادشاهان چین 250 سال عمر کرد.

24- بزبرس:از پادشاهان چین 250 سال عمر کرد.

25- تیم بن ثعلبة:200 سال عمر کرد.

26- معدی کرب حمیری:250 سال عمر کرد.

27- سیق بن وهب طائی:250 سال عمر کرد.

28- عدوان بن عمر بن قیس: 250 سال عمر کرد.

29- مرداس بن ضیم زید عشیره:236 سال عمر کرد.

30- عبید بن ابرص شاعر:250 سال عمر کرد.

31- حصین بن عتبان زبیدی:250 سال عمر کرد.

32- عرون:از پادشاهان چین 250 سال عمر کرد.

33- عبرور:200 سال پادشاهی کرد.

34- حرامان:200 سال پادشاهی کرد.

35- شعیب پیغمبر(ع):242 سال عمر کرد.او را در جنت الخلود ذکر نموده.

1- صفی بن ریاح:270 سال زندگی کرد.

2- ضبیرة بن سعید بن سهم بن عمر:220 سال زندگی کرد او هرگز پیرنشد و زمان اسلام را درک کرد ولی مسلمان نشد.

3- عامر بن طرب عدوانی: از حکمای عرب 200 سال عمر کرد.

4- حرب بن کعب مذحجی:260 سال عمر کرد و شریعت مسیح را دارا بود.

5- اقوت بن مالک:230 سال عمر کرد.

6- خثغم بن عوف بن خذیمه 250 سال عمر کرد.

7- اوس بن ربیعة بن کعب امیه اسلمی:214 سال عمر کرد.

8- لعلبة بن عبدالاشهل:233 سال عمر کرد.

9درید بن صعت حبشی:مدت طولانی زندگی کرد بطوری که ابروانش بروی چشمانش آویزان شد.

10- ابوطمحال حنظلة بن شرقی قینی:از فرزندان کنانة بن قیس 200 سال عمر کرد.

11- زهیر بن جناب بن هبل حمیری:200 سال زندگی کرد.او سیدی بزرگوار و مطاع در میان طایفه خویش بود.

12- صالح پیغمبر:280 سال عمر کرد.

13- یعرب بن قحطان:200سال عمر کرد.

14- کشوراج:از پادشاهان هند،200سال عمر کرد.

15- عامر بن ارم:از پادشاهان هند،200سال عمر کرد.

16- فیروز:از پادشاهان هند،200سال عمر کرد.

17- حارث بن مضاض:از پادشاهان هند،200سال عمر کرد.

18- سنان مصری:از پادشاهان هند،234سال عمر کرد.

19- سورج:از پادشاهان هند،250 سال عمر کرد.

20- قانع بن عامری:237 سال عمر کرد.

21- رعون بن فالغ:200 سال عمر کرد.

22- سارع بن رعو:230 سال عمر کرد.

23- عضوان:از پادشاهان چین 250 سال عمر کرد.

24- بزبرس:از پادشاهان چین 250 سال عمر کرد.

25- تیم بن ثعلبة:200 سال عمر کرد.

26- معدی کرب حمیری:250 سال عمر کرد.

27- سیق بن وهب طائی:250 سال عمر کرد.

28- عدوان بن عمر بن قیس: 250 سال عمر کرد.

29- مرداس بن ضیم زید عشیره:236 سال عمر کرد.

30- عبید بن ابرص شاعر:250 سال عمر کرد.

31- حصین بن عتبان زبیدی:250 سال عمر کرد.

32- عرون:از پادشاهان چین 250 سال عمر کرد.

33- عبرور:200 سال پادشاهی کرد.

34- حرامان:200 سال پادشاهی کرد.

35- شعیب پیغمبر(ع):242 سال عمر کرد.او را در جنت الخلود ذکر نموده.

برچسب ها :
جملات زیبا
شنبه 12 8 1386 21:43
جملات زیبا

زندگی حقیقتی است بسوی خدا.

----------

حقیقت نه افزودنی است، نه کاشتنی.

----------

نگرانی،انکار وجود خداست.

----------

به امید فکر و کوشش خود باشید نه به انتظار بخت و اقبال.

----------

در سرزمین فکرتان گنج های بسیار نهفته است.

----------

دلیل عقل،تفکر است و دلیل تفکر خاموشی.

----------

دریاها نماد فروتنی هستند.در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند.

----------

هیچ دلگرمی پایدارتر از ذکر خدا نیست.

----------

خدا تنها دوستی است که می توان روی او حساب کنید.

----------

قلبت را به کسی بسپار که قلب همه هستی برای او می تپد.

----------

زندگی هدف نیست،زندگی یک سفر است.

----------

اولین عبرت زندگی تولد و آخرین آن مرگ است.

----------0

زخم سخن،کاری ترین زخم هاست.

----------0

آن که پند پذیر نیست،در حال افتادن در چاله سستی و زبونی است.

----------0

هیچ تنهایی وحشتناک تر از تکبر نیست.

----------0

هرگز سعی نکن به دیگران بقبولانی که حرفت درست است.

----------0

در جهان کسی موفق است که به انتظار دیگران ننشیند.

----------0

همیشه عاشق کسی باش که لایق عشق باشد نه تشنه عشق.

برچسب ها :
دل دریا کن
شنبه 12 8 1386 21:43
به من گفتی که دل دریا کن ای دوست
همه دریا از آن ما کن ای دوست
دلم دریا شد و دادم به دستت
مکش دریا به خون پروا کن ای دوست
مکش دریا به خون پروا کن ای دوست
کنار چشمه ای بودیم در خواب
تو با جامی ربودی ماه از آب
چو نوشیدیم از آن جام گوارا
تو نیلوفر شدی من اشک مهتاب
تو نیلوفر شدی من اشک مهتاب
تن بیشه پر از مهتابه امشب
پلنگ کوه ها درخوابه امشب
به هر شاخی دلی سامون گرفته
دل من در تنم بی تابه امشب
دل من در تنم بی تابه امشب
به من گفتی که دل دریا کن ای دوست
همه دریا از آن ما کن ای دوست
دلم دریا شد و دادم به دستت
مکش دریا به خون پروا کن ای دوست
مکش دریا به خون پروا کن ای دوست
برچسب ها :
سخنان زیبا
شنبه 12 8 1386 21:38
سخنان زیبا

با عشق حتی طعم دلشوره ها هم شیرین است.

.عشق والا تر است از که در مفهوم بگنجد و وسیع تر از ان است که به وصال ختم شود.

.به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات بکار بیفتد.

.بارش عشق ،رویش سبز هستی است.

.هرگز قلبی را قفل نکن ،وقتی که کلیدش را نداری.

.زندگی مسابقه نیست،یک سفر است وتو مسافر ان.

.وجدان منعکس کننده صدای خداوند است.

.دل بستن به دنیا دل بستن به پوچی هاست.

برچسب ها :
مناجات
شنبه 12 8 1386 21:30

 
              "سلام به شما دوستان گلم"
            
 
 
خدايا! می توان با يک زيرانداز ساده زير سقف آسمان خوابيد و دغدغه نداشت
 می توان شب به شب با نان خالی عشق ساخت و غمی به دل راه نداد
می توان لبخند ها راغنيمت شمرد و فقط در خلوت اشک ريخت
می توان بی هيچ غصه ای نفس کشيد و دلشوره ای نداشت و از اندوه و رنج، آه کشيد
خدايا! سوزش سرما هم بی معنا می شود اگر وجود آدم را از عشق و صفا گرم کنی
می توان ياسی چيد و می توان آن را به ديگران هديه داد و دل ها را با کينه غريبه ساخت  و بذر مهربانی پاشيد
می توان..... اگر تو بخواهی ، اگر تو کمک کنی
خدايا ! ناله هايم را بشنو و به خاطر بسپار. بشنو و به من بگو که پنجره های زندگی از کدامين سو به روی من گشوده شد که من در طول عمر کوتاه من،هرگز طلوع و غروب خورشيد را نديدم
خدايا! بسته دلی براِت می فرستم. وقتی آن را باز می کنی مواظب باش
 
چون قلب من شکستنی است  
 
 
 
    گل شب بو    
برچسب ها :

آیـــــا مـــــیدانید ............................. ؟

چرا صدای زن ها بلندتر از صدای مردهاست?

فرکانس یا سطح زیرو بمی صدای هر فرد،مستقیما به طول و ضخامت تارهای صوتی او بستگی دارد.طول متوسط تارهای صوتی،برای هر مرد،تقریباهیجده میلی متر،وبرای هر زن تقریبا ده میلی متر است.

هلال سفید پایین ناخن های دست و پا چیست و چرا همراه با رشد ناخن ها،بالاتر نمی آید
این هلال جز هوای به دام افتاده ای که نمی تواند خود را به بالای ناخن برساند ،چیز دیگری نیست.ظاهرا این کیسه ی هوایی هیچ سود و زیانی ندارد

آيــــاتـــــابــــحال فكـــركــــرده ايد كــــه چــــشمان كـــدام جـــانوردوبـــرابـــر تــــوپ فوتبـــال اســــت؟؟؟؟؟؟؟

ين چشم متعلق به نوعي مــــــاهـــي مـــركــــب غول پيكر است كه دراقيانوس اطلس زندگي
مي كند.قطر چشمان اين جانور40 سانتيمتر است.

------------------------------------------------------------

- جويدن آدامس وقتي داري پياز خورد ميکني باعث ميشه...اشکت در نياد
- بچه کوچولو ها تا شيش ماهگي در حين نفس کشيدن مي تونن يه چيزي رو هم ببلعند.
- نود و هفت درصد از مردم وقتي يه خودکار بهشون ميدي اولين چيزي که مينويسن اسمشونه..

- پشه هاي نر گياهخوارن..فقط ماده ها نيش ميزنن
- متوسط ميدان ديد يک انسان در بر گيرنده زاويه اي 200 درجه از محيط مي باشد
-اگه ميخواين بدونين که يه هندوونه رسيده هست يا نه...يه ضربه کوچولو بزنين بهش ..اگه صداي پوک بودن داد يعني رسيده
- مردم کانادا نامه هاشونو با تمبر هاي شخصي و اختصاصي که عکس خودشون روشه میتونن پست ميکنن
- چشم بچه کوچولو ها از بدو تولد تا هفته ششم الي هشتم اشک توليد نميکنه
-در صحراي بزرگ افريقا در فوريه سال 1979 برف بارید
-گياهاني که با آب گرم آبياري ميشوند سريعتر و بيشتر از گياهاني که با آب سرد آبياري ميشوند رشد ميکنند
-استفاده از هدفون به مدت تنها يک ساعت باعث رشد باکتري در گوش شما به ميزان 700 برابر قبل ميشود
- اگه انگور رو تو مايکروويو بزارين دونه هاش مي ترکه
- نام ستاره و اشکال و رنگ هايي که وقتي چشمانتون رو ميماليد ..جلوي چشمتون ظاهر ميشن phosphenes هست
- اندازه چشمان ما از بدو تولد ديگر رشد نميکند ولي بيني و گوش هايمان هميشه در حال رشد کردن است
- مدل و اشکال روي زبان هر شخص مانند اثر انگشت با بقيه آدم ها متفاوت است
-برعکس باور عمومي مبني بر باقيماندن آدامس بلعيده شده در رود ه ها...آدامس از بدن دفع ميشود
-در دماي 40 درجه سانتي گراد ..بدن در زمان تنفس ساعتي 14.4 کالري مصرف مي کند
-هتلي در سوئد وجود دارد که کاملا با يخ ساخته شده و هر سال تجديد بنا ميشود
- گربه . شتر و زرافه ها تنها حيواناتي هستند که ريتم راه رفتن آن ها بر پايه دو بار پاي
راست..سپس دو بار پاي چپ است.به جاي اين که يه بار پاي راست و يک بار پاي چپ باشند
-پياز حتي اگر پس از يک غذاي پر چربي خورده شود..باعث کاهش کلسترول خون ميشود
-صدايي که شما در هنگام (رفع خستگي از انگشتانتون)از بند انگشتاتون ميشنويد..صداي ترکيدن حباب هاي گاز نيتروژن موجود در بند انگشتاتون است
- به ياد داشته باش کوتاهترين راه بين يک مسئله و راه حل اون...فاصله بين زانو هات تا زمين هست(سجده(

برچسب ها :
وقتی آسمان با پرنده ها لبخند میزنه
 
The image “http://i1.tinypic.com/52zow3t.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

 

 

برچسب ها :
تقدیم به کسانی که قلب کوچکشان همیشه دریایی ست
 
 
گفتمش آغاز درد عشق چيست؟ گفت آغازش سراسر بندگيست گفتمش پايان آن را هم بگو گفت پايانش همه شرمندگيست گفتمش درمان دردم را بگو گفت درماني ندارد، بي دواست گفتمش يك اندكي تسكين آن گفت تسكينش همه سوز و فناست
 
چنان دل كندم از دنيا كه شكلم شكل تنهاييست ببين مرگ مرا در خويش كه مرگ من تماشاييست مرا در اوج ميخواهي تماشا كن تماشا كن دروغين بودمت ديروزمرا امروز تماشا كن در اين دنيا كه حتي ابر هم نمي گريد به حال ما همه از من گريزانند تو هم بگذر از اين تنها
 
آرزومند آرزوهایتان
تنها ترین تنها
برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 296303
تعداد نوشته ها : 344
تعداد نظرات : 140
Rss